Fem tips för fin gräsmatta

1. Gödsla många gånger, gärna lite och ofta
2. Undvik gödsel med mycket kväve
3. Välj långtidsverkande gödsel
4. Klipp din gräsmatta ofta
5. Låt Rimab göra jobbet!