Urban gardening

Inne i stan och på andra mindre ytor krävs det i bland lite extra kreativitet för att få till det med odlingsprojekten. Numera finns avancerade lösningar och möjligheter att odla på. Både upp längs väggar och i tak. Om ytan är liten kan man också odla i våningar! Kontakta oss för mer information