Så hjälper vi er att säkra arbetsplatsen i Coronatider

Att undvika smittspridning är något vi arbetar med dagligen inom vår lokalvård, och med anledning av det nya Coronaviruset har vi uppgraderat vårt arbete i flera steg.

Vi vet att många av er har arbetsplatser där det är mycket människor i omlopp och smittorisken är hög, och att andra arbetsplatser har haft fall där kollegor insjuknat i viruset. På Rimab har vi expertkunskap i att arbeta förebyggande genom lokalvård och i att ta hand om kontaminerade områden. Vi finns tillgängliga och kan hjälpa er att säkra arbetsplatsen så att verksamheten kan fortlöpa så normalt som möjligt.

 

Vi kan hjälpa er på följande sätt:

  • Förebyggande städning
    Städning minskar mängden smuts och mikroorgansimer i arbetsmiljön och är grundläggande för att minska smittspridning. Med förebyggande städning städar vi oftare och arbetar desinficerande på kritiska kontakt- och tagytor för att förhindra eventuell kommande spridning.
  • Aktivt förhindrande av spridning
    För att förhindra spridningen på platser där det är mycket människor i rörelse kan vi sätta in städning på högre frekvenser och genomföra kontinuerliga yt- och punktdesinficering på särskilt utsatta områden.
  • Sanering
    Där det finns anledning att anta att arbetsplatsen eller specifika ytor är kontaminerade, exempelvis där en kollega eller besökare som insjuknat befunnit sig, kan vi genomföra en sanering med hjälp av väteperoxid som sedan följs upp med en storstädning och desinficering.

Just nu är ökad städning med rätt metoder och seriösa kemikalier viktigare än någonsin för att begränsa spridningen och få vårt samhälle att fortsätta fungera så vanligt som möjligt.

Vi har redan hjälpt till och sanerat en stor fabrik, äldreboenden och ett räddningsfartyg.

Situationen ser olika ut på varje arbetsplats och vi på Rimab finns tillgängliga för att svara på frågor och vägleda kring era specifika omständigheter.

Det viktigaste rådet är dock fortfarande: Håll avstånd och tvätta händerna ofta!!

Kontakta oss>>