Rimab Academy

En språngbräda in i arbetslivet

Vi startade Rimab Academy då vi såg vårt behov av en välfungerande vikariepool. Vi ville stärka kompetensen inom företaget och se till att all personal vi skickar ut till våra kunder är trygga i sina kunskaper och uppgifter, oavsett om personalen är vikarierande eller en del av den befintliga staben. Med hjälp av Göteborgs Stad drog vi igång Rimab Academy som även blivit vårt sätt att ta ett socialt ansvar. Med akademin ger vi nämligen fler en möjlighet att ta sig in i arbetslivet.

Genom Arbetsförmedlingen och andra externa aktörer rekryterar vi personer som av olika anledningar stått utanför arbetsmarknaden. På Rimab Academy får kandidaterna utbildning i våra tekniker, metoder och lär sig om den komplicerade kemin i våra miljövänliga produkter. Kandidaterna går bredvid ordinarie personal ute hos kund och provar på alla tjänster vi erbjuder.

När utbildningen är fullföljd diplomeras deltagarna och blir sedan en del av vår jourpool. Akademin blir en brygga till arbetslivet för de som tidigare inte fått chansen och en nystart inom ett nytt arbetsområde. Vår målsättning är att så småningom fastanställa personerna i poolen när vi behöver ersätta ordinarie personal som slutar, men många tar också efter en tid i vikariepoolen anställning hos konkurrenter. Vi vill att akademin ska vara en språngbräda in i arbetslivet oavsett vad nästa karriärsteg är för våra kandidater.

En Rimab Academy-utbildning är något man kan ta stolthet i och ett sätt att komma in i eller tillbaka till arbete och anställningsbarhet. Inte minst är ett diplom från vår akademi en säker kvalitetsgaranti för framtida arbetsgivare.

Tack vare Rimab Academy har jag gått från ett liv utan jobb och boende till fastanställning, lägenhet och sambo. Mitt liv har aldrig varit så bra som nu!

– Hassan

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något och Rimab Academy är vårt sätt att bidra till ett hållbart samhälle. Initiativ likt detta kan göra stor skillnad för integration och utveckling och vi hoppas att vi kan inspirera fler till att göra samma sak även inom andra branscher.

Med Rimab Academy säkerställer vi att vi har tillgänglig och kunnig personal. Det blir en trygghet för dig som kund då du kan lita på att tjänsterna du anlitar oss för fullföljs oavsett hur vår interna personalsituation ser ut. Dessutom kan du vara stolt över att du genom dina kontors- och hushållsnära tjänster är delaktig och gör nytta för samhället i stort.