Är din arbetsplats en upplevelse?

Pandemin har lärt oss att en arbetsplats inte utgörs av lokalerna och möblerna eller maskinerna i den – utan av människorna som rör sig där varje dag. Den består av alla de som ger sitt allt vid skrivborden, på fabriksgolvet, bakom kassan eller katedern för att verksamheten ska fungera som den ska. Det är därför vi på Rimab gör det vi gör – för att hjälpa er att skapa en arbetsmiljö där vardagen flyter på smidigt, där medarbetare trivs och där de hittar både motivation och inspiration till att göra det som dom gör bäst.

För oss handlar det inte om att underhålla en lokal, utan om att ta hand om människorna i den. Att eftersträva service där alla behov är tillgodosedda och förväntningar överträffade, det kallar vi för Place Experience. Följ med oss på vår fortsatta resa till att göra din arbetsplats till en upplevelse!