Covid-19 Vad kan, och bör man göra?

Vi på Rimab har god kunskap om hur man skall arbeta för att undvika smittspridning, vilket vi arbetar med dagligen. Med det nya viruset Covid-19 (Corona) har vi givetvis uppgraderat arbetet flera steg. Detta för att smittan kan vara svår för ett stort antal personer, främst äldre och personer med underliggande sjukdomar.

Det finns i grova drag tre olika scenarier, som vi uppdaterat vår personal i.

  1. Förebyggande städning, Vad vi skall och bör göra för att förhindra eventuell kommande smittspridning. Extrastädning av särskilt utsatt områden.
  2. Aktivt förhindra spridning, i områden där det är mycket folk samlade inom en viss yta. Hög frekvens med både yt och punktdesinficering på särskilt utsatta områden.
  3. Sanering, där det finns anledning att anta att kontaminerade ytor finns. Sanering med hjälp av väteperoxid, med efterföljande storstäd och desinficering.

I ovan fall har personalen utbildats, och har tydliga instruktioner om hur man skall hantera respektive scenarie. I allt ifrån metoder, kemikalier till skyddsutrustning. För vårt enda mål är att förhindra att vår eller våra kunders personal skall utsättas för onödiga risker i sin vardag.

Bra kemikalier, rätt metoder och höga frekvenser av städning är nu kanske viktigare än någonsin

Känner du, som anställd, kund eller bara nyfiken, att du vill ha råd kring hur man bör gå tillväga, kan Ni alltid kontakta din närmaste chef, kontakt eller oss på Rimab så skall vi försöka guida er i detta enorma informationsflöde vi nu tar del av.

Till sist, tvätta händerna med tvål och ljummet vatten samtidigt som du sjunger igenom hela ”Jolene” med Dolly Parton. Och gör det ofta!