En bättre arbetsplats för våra medarbetare

Pål Lövoll
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig
Rimab Facility Service är ett av de första företagen i branschen att certifierats enligt ISO 45001, den internationella ledningsystemstandarden för arbetsmiljö med fokus på hälsa och säkerhet.

 

För att våra medarbetare ska kunna ta hand om våra kunder är det viktigt att vi tar hand om dem. Därför är det med både glädje och stolthet vi kan meddela att Rimab Facility Service nyligen blev certifierad enligt ISO 45001, den internationella arbetsmiljöstandarden som ställer krav på säkerhet i arbetslivet och den psykosociala arbetsmiljön. Nu kan vi vara säkra på att vi skapar en trygg och bra arbetsplats för våra medarbetare och att vi är en leverantör som våra kunder kan vara stolta över.

Arbetsmiljö har alltid varit en viktig fråga för oss på Rimab, och under 2019 tog vi ytterligare ett kraftgrepp om ämnet och förbättrade både arbetssätt och rutiner. Under året har vi bland annat infört fler och noggrannare arbetsplatsträffar, vi har involverat medarbetarna ännu mer i arbetet och implementerat nya rutiner där frågor gällande arbetsmiljö lyfts som en stående punkt på agendan ute i arbetsgrupperna.

För att säkerhetsställa att vi efterlever standarden så har vi från januari 2020 tillsatt Pål Lövoll som KMA-ansvarig (kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig). Rollen innebär att Pål kommer säkerställa att vi som organisation efterlever standarden och dedikerat arbetar med frågorna på daglig basis.

”Certifieringen är ett fint kvitto på att vi riktade vårt arbete rätt och att vi är en modern arbetsgivare som värdesätter våra medarbetare och prioriterar viktiga frågor som säkerhet och hälsa.”
– Pål Lövoll

På Rimab kommer vi att fortsätta utveckla vårt arbetsmiljöarbete för att säkerställa att vi även i framtiden lever upp till standardens högt ställda krav.