Fotbollen förebygger sjukdomar

Lusakas ungdomar och barn är nu i full gång i den viktigaste ligan, FIFA Football For Hope Water and Santitation, också känd som Washe. Med antalet vattenburna sjukdomar som ökar i området, arbetar man mycket målinriktat i frågan. Lusaka har nyligen haft flera fall av kolera och ligan har i rätt tid börjat att utbilda samhällen om hur man undviker den dödliga sjukdomen – kolera.

I år belyser man barnens användning av toaletter och hygienskötsel under ligan. Ökat antal bandvattenhinkar har också bidragit till att fler barn på ett säkert sätt rengör sina händer innan de äter mat. På så sätt lär de sig att undvika smittan.

Rimab ser fram emot sitt fortsatta samarbete med Chiparamba och är glada att de för 9: e gången, i relation med FIFA, skapar nya sociala förändringar i samhället och tar itu med de så viktiga hälsobehoven genom informationsutbyte.

För mer information besök https://chiparambabreakthroughsportsacademy.com