Göteborgs stad tecknar nytt ramavtal med Rimab!

Göteborgs stad har återigen valt oss på Rimab till ramavtalsleverantör för städtjänster. Vi har precis tecknat 3 nya avtal tillsammans med Göteborgs stad inköp och upphandling, och är givetvis väldigt glada över detta!

 

Vad ingår i ramavtalet?

Städtjänsterna täcker all typ av städning och städning av alla typer av material och underlag som kan förekomma inom de olika verksamheterna, både inomhus och utomhus. Vid köp av städtjänster kan golvvård, storstädning, fönsterputs, sanering och höghöjdsstädning ingå i uppdraget. Fönsterputs kan även avropas separat.

 

Det var en hård gallring med ett antal nya tuffa, men fullt rimliga krav för att detta skulle bli möjligt. Bl.a. ställdes nedan krav:

 

  • – Det har ställts krav på arbetsrättsliga villkor, som innebär att leverantören ska erbjuda sina anställda skäliga arbetsvillkor avseende bland annat lön, semester och arbetstid.
  • – Krav på kompetens och erfarenhet på samtliga arbetsledare och städpersonal, städutbildning med miljökunskap samt krav på språkkunskap.
  • – Rengöringsprodukter som används av leverantören ska ha likvärdig prestanda rörande funktion, kvalitet och miljö som av Göteborgs Stads upphandlade rengöringsprodukter.
  • – Fastställt minimipris är 240 SEK per timme, framtaget efter rekommenderade lönenivåer enligt branschen samt kvalitets- och utförandekrav.

 

Det krävdes också att vi överträffat stadens alla beställares förväntningar på tidigare utförda tjänster. Detta är givetvis vår fantastiska personals förtjänst. Så vi vill först tacka samtliga våra anställda för det utmärkta jobb Ni utför. Sedan vill vi givetvis tacka Göteborgs stad för förtroendet de närmsta 4 åren. Vi skall givetvis fortsätta vår strävan att alltid överträffa Era förväntningar.

Mer info finns på stadens hemsida här.