Hållbarhet som identitet

Hållbarhet och miljö är grunden i vår identitet. Hållbarhet för oss handlar om att värna om de i vår närhet, vår omgivande miljö och hur vi stöttar vår omvärld. Vi vill ge våra medarbetare en trygg, säker och långsiktig arbetsplats. Detta skapar vi genom utbildningar, att vara lyhörda och på riktigt ge trygga avtal. Miljön tar vi hand om med ekologisk städning och rätt avfallsprocesser. Vår omvärld stöttar vi genom bland annat vårt initiativ till Chiparamba foundation.

Med vårt hållbarhetsarbete skapar vi en industrimiljö att växa med!

Nätverk mot arbetslivskriminalitet

Rimab är engagerade i Fastighets nätverk av seriösa arbetsgivare inom städbranschen. Tanken är att utsatta löntagare ska våga anmäla missförhållanden om de vet att de har ett annat jobb att gå till.

Nätverket med seriösa städarbetsgivare kan ta emot individer som utnyttjats, valt att prata med fack eller polis, och därför snabbt behöver en ny anställning innan uppehållstillståndet går ut. Arbetsgivare ges också erbjudas utbildning i hur man upptäcker arbetslivskriminalitet. Har du information om kriminella arbetsgivare?

Du kan tipsa Polisen anonymt här. Du kan också alltid vända dig om du är papperslös till Fackligt center för papperslösa.

Miljö

Vi tar ansvar för hela miljökedjan. Vi skapar en hållbar miljö för våra medarbetare och kunder med våra ekologiska städmetoder. Alla mår bättre av att vi inte använder starka medel och kemikalier, utan istället litar till vår erfarenhet, expertis av industristäd och miljövänliga produkter från de bästa i branschen. Vi skapar en hälsosam arbetsmiljö med bra produkter och en industrimiljö att växa med. 

miljo

Ett starkt partnerskap

1996 var vi en av initiativtagarna till att starta ett projekt i Zambia för att hjälpa hemlösa och fattiga barn. Med hjälp av fotbollen lockade projektet till sig ungdomar som sedan kunde slussas in i en skolverksamhet. Idag har projektet utvecklats vidare. Tillsammans med andra företag har vi bildat en stiftelse som heter Chiparamba Foundation. Stiftelsen finansierar barnens skolgång och bygger en egen skola med idrottslig grund.

Mer information om skolan hittar du här: chiparamba.com

chiparamba

En serviceakademi för framtiden

Vi startade Rimab Facility Academy då vi såg vårt behov av en välfungerande vikariepool för industristäd. Vi ville stärka kompetensen inom företaget och se till att all personal vi skickar ut till våra kunder är trygga i sina kunskaper och uppgifter, oavsett om personalen är vikarierande eller en del av den befintliga staben.

Läs mer

Certifikat

På RIMAB tar vi alltid säkerhet på stort allvar.  Vi arbetar i miljöer som kräver sin kunskap. Det handlar om användandet av rätt utrustning, hur vi rör oss och hur vi hanterar avfall och farliga ämnen. Vi är stolta över våra certifieringar som visar på vår expertis och kunskap inom industristäd.