Hur tar vi Place Experience från ”fluff fluff” till en realitet? 

Vad är det som formar en Place Experience? Självklart beror det på vilken plats du besöker eller vistas i. Vi börjar med den plats där vi spenderar majoriteten av vår tid; arbetsplatsen.
Pandemin har verkligen satt fingret på alla utmaningar som finns för att uppnå en bra Work Place Experience. Vi vet att alla människor gör ett bättre jobb när vi är i en miljö som bjuder in till interaktion och samarbete men också hur viktigt det är att det finns ytor där du kan få vara för dig själv och fokusera på en arbetsuppgift. Clive Wilkinson Architects har utvecklat tre miljöer som de tror är nyckeln till en bra arbetsupplevelse, var av en är Bibblan.

Här är det tyst, avslappnat och fokuserat, du ska kunna gå all in i dina arbetsuppgifter utan att bli störd. Som ett öppet landskap men utan alla störande moment som gör att du tappar tråden och blir ineffektiv. Här blir FM-partnern viktig bla för att skapa rätt ljud- och ljusmiljö. Logistiken är viktig, hur gör vi för att minimera störande spring när folk ska hämta kaffe eller ta ett tele-samtal? Här finns fantastiska möjligheter när vi slår ihop tänket runt Hard FM och Soft FM.