Helena Ahldén, VD

Helena leder Rimab in i framtiden

Helena Ahldén är VD på Rimab sedan 2021. Hon leder oss i en utvecklingsresa där mycket fokus ligger på att utveckla vår organisation tillsammans med alla medarbetare. Med många nya kunduppdrag och medarbetare har vi en spännande tid framför oss.

 

Hur är läget på Rimab?

”Tack bra, vår utvecklade organisation är på plats och med den kommer vässade strukturer som börjar sitta bra. Senaste året har vi fått in nya kunduppdrag så vi känner verkligen att vi är konkurrenskraftiga säger Helena. Sedan ett år tillbaka har Rimab jobbat med ett kvalitetsmätningsverktyg döpt till Rimapp. Hur har det verktyget fungerat? Bra, relation och dialog med våra kunder är helt avgörande för oss. Vi ska alltid leverera en kvalitetsprodukt som gör stor skillnad för våra kunders affär. Är det något som inte fungerar som det ska är det viktigt att vi snabbt plockar upp det och hittar en lösning. Många gånger handlar det om att plocka upp små detaljer som tillsammans ökar kvaliteten i vår leverans. Rimapp är ett effektivt verktyg för att driva detta arbete tillsammans med våra medarbetare som verkligen har problemlösning i ryggraden.”

 

Hur ser du på läget i Facility Management-branschen generellt?

”Om vi lyfter blicken från Rimab så har politikerna ett stort ansvar. Branschen påverkas av att Regeringen och Sverigedemokraterna har kommit överens om att höja lönegolvet för arbetskraftsinvandrare till 26 560 kronor. Det är en rejäl höjning från dagens cirka 13 000 kronor. Det tuffa ansvaret läggs på oss som arbetsgivare, vi blir skälet till att någon inte kan stanna i Sverige på grund av att vi inte har råd att möta dessa lönejusteringar. För oss är det de Kommunalanställda som drabbas först, deras löner ska höjas drygt 2000 kr i månaden från 1 oktober och det har vi inte utrymme för. Tyvärr kommer detta att gynna de oseriösa krafterna i vår bransch och möjligheten för oss att hitta personal blir ännu tuffare än idag”, berättar Helena.

 

De senaste åren har mycket fokus inom Facility Management legat på så kallade Employer Experience. Det vill säga hur företag kan bidra till våra kunders medarbetare trivsel på arbetet höjs. Hur ser du på den utvecklingen?

”Att människor mår bra på de platser vi arbetar är det viktigaste i vår leverans. Det gäller skolor, trapphus, industri och kontor. Vi sätter fokus på den lite mer tekniska delen av leveransen. Klimatvänlig kvalitetslokalvård som i sin tur blir avgörande för både kundens affär och ett barns välmående på en förskola, säger Helena. Apropå hållbarhet, hur jobbar Rimab med den extremt viktiga frågan? Vi kan som de allra flesta göra mer men jag tycker ändå att vi att vi har ett genuint hållbarhetsarbete som pågått sedan Rimabs begynnelse: Vi använder bara leverantörer med lokal förankring som tillsammans med oss tänker långsiktigt. De produkter vi använder håller hög kvalitet vilket gör att vi håller nere förbrukningen. Våra maskiner håller alltid hög kvalitet och underhålls med omsorg för att hålla så länge som möjligt.  Det här leder i sin tur till att vi kan jobba så effektivt med vatten som det bara är möjligt. Att minimera vattenanvändning är en konkret åtgärd som gör stor skillnad i klimatfrågan. När det gäller den mänskliga delen av hållbarhet så är det verkligen att kärnvärde för oss. Vi ger människor chansen att komma in i arbetslivet, chansen till vidareutbildning och möjlighet till en karriär. Det är det som gör mig allra stoltast av att jobba på Rimab”, avslutar Helena.