Pål Lövoll, KMI-ansvarig

Pål Lövoll är KMI-ansvarig på Rimab. KMI står för Kvalité-Miljö-Inköp, en nyckelroll för ett företag som arbetar med att skapa bästa förutsättningar för både Rimabanställda och kunder i vardagen.

”Jag är spindeln i nätet 2.0 berättar Pål. Det innebär att jag syr ihop vår ledningsgrupps strategiska arbete med servicechefernas styrande arbete och ger arbetsledarna rätt förutsättningar för flexibelt arbete ute hos kund. Fungerar inte hela kedjan kan vi aldrig leverera kundnöjdhet på den höga nivå som vi siktar på. En av de viktigaste och roligaste arbetsuppgifterna är att se till att innovation och transformation blir möjligt och lustfyllt både för våra kunder och här på Rimab.”

 

Vilka egenskaper söker ni hos era medarbetare, vad krävs för att Workplace Experience inte bara ska bli ett flashigt ord på papper?

”Servicechefer måste vara nytänkande och lösningsorienterade samt gilla att driva ständigt förbättringsarbete. Arbetsledaren är coachen som behöver fingertoppskänsla för att hela tiden sätta rätt person på rätt plats. Viktigaste egenskapen för båda rollerna är lyhördhet. Kundnöjdhet bygger på att våra medarbetare på plats ute hos kund lyhört kan plocka upp kundens behov och snabbt hitta lösningar. Service som känns men kanske inte alltid syns.”

 

Vad är det som gör att Rimab är bra på det här?

”Vi har en nära relation till våra kunder och deras behov. Vi har en platt organisation där servicechefer och arbetsledare har högt mandat vilket skapar korta beslutsvägar som i sin tur är nödvändigt för att kunna leverera en hög kundnöjdhet.”

 

Vad är det bästa med ditt jobb?

”Jag har förmånen att jobba med viktiga frågor. Kvalité-Miljö-Inköp, det finns inget som är viktigare på en arbetsplats idag. Att få jobba med det här tillsammans med alla medarbetare och i förlängningen se till att våra kunder trivs och mår bra på jobbet är enormt kul och motiverande.”