Thomas Hjorth, Servicechef, Syd

Thomas vill se andra lyckas

Thomas Hjorth är relativt ny hos oss på Rimab. Han har stor erfarenhet som chef och ledare med inriktning mot i huvudsak försäljning och kundrelationer från flera olika branscher. Hos oss tar han den viktiga rollen som Servicechef i syd. Det innebär att han agerar brygga mellan företagsledningen och våra arbetsledare. 


Jag finns där för att coacha, peppa och vägleda våra arbetsledare så att de i sin tur kan gå djupare in till alla våra medarbetare men också skapa möjlighet för våra medarbetare att vara lyhörda och snabbfotade för våra kunder. Mitt ledarskap bygger på delaktighet och att skapa förutsättningar för att alla medarbetare skall kunna göra sitt bästa, jag drivs av att se andra människor lyckas”, berättar Thomas.

 

Att sälja i Facility Service-världen är lite speciellt då många uppdrag upphandlas via centrala upphandlingar. Med Thomas vill vi komma närmare både befintliga och presumtiva kunder. Hög kvalitet på lokalvård, industrimiljö och service är konkurrensverktyg för våra kunder. Levererar vi inte på tillräckligt hög nivå drabbas verksamheten och lönsamheten snabbt.

Dialog och kommunikation är avgörande för Rimab och våra kunders framgång. Här kommer jag ta med mig erfarenhet från mina tidigare arbeten, se till att vi alltid lyfter blicken och ser den stora bilden. Vi söker alltid ett partnerskap med våra kunder. 1+1 ska alltid bli 3 när Rimab är med i ekvationen”

 

Rimab har en lång tradition av att jobba med industriföretag av olika storlekar. Städa i industrimiljö är ett hantverk som kräver hög kompetens, driftstopp exempelvis får aldrig inträffa för våra kunder.

”Vår leverans är alltid otroligt viktig, för kunderna. Genom vår långa historia med fokus på industristäd sitter kvalitet i vårt DNA. Vi vet att vi är viktiga för våra kunder och sätter på det sättet höga krav på oss själva.”

 

Att hitta rätt medarbetare är en nyckel för att lyckas i vår bransch. Vad är viktigt att ta med sig för att lyckas med rekrytering?

”Här tror jag att vi kan knyta an till det som lockade mig med Rimab. Det är ett bolag med bra mänskliga värderingar. Vi tar hand om och utvecklar våra medarbetare långsiktigt. På det sättet bygger vi duktiga medarbetare som inte bara blir nyckeln i själva utförandet utan också i vårt sälj. Det gäller att vara lyhörd på kundens behov och därifrån komma med idéer som utvecklar leveransen. Rimab är ett bolag som uppmuntrar alla till att jobba på det sättet. I långa loppet tror jag att det leder till att Rimab blir ett bolag som man söker sig till och vill stanna hos, när vi når dit har vi lyckats”, avslutar Thomas.