Nätverk mot arbetslivskriminalitet

Fastighets bygger upp ett nätverk av seriösa arbetsgivare inom städbranschen. Tanken är att utsatta löntagare ska våga anmäla missförhållanden om de vet att de har ett annat jobb att gå till. Larry Stewart, ombudsman i region väst, projektleder.

I kampen mot arbetslivskriminalitet och människohandel lyfts ofta fram att oseriösa arbetsgivare och kriminella måste åtalas. För att det ska vara möjligt behöver dock polisen tillräckligt med information om brottet, så att bevis kan säkras.

Detta är ofta svårt då den som utsätts inte har så starka motiv att prata med myndigheter. Man är helt enkelt medveten om att arbetsgivaren har mycket makt över deras rätt att vistas i Sverige, något som oftast väger tyngst i slutändan.

Projektet som Fastighets har inlett ska adressera problemet. Tanken är att ett nätverk av seriösa städarbetsgivare ska kunna ta emot individer som utnyttjats, valt att prata med fack eller polis, och därför snabbt behöver en ny anställning innan uppehållstillståndet går ut.

Genom projektet sker samråd med de Center mot Arbetslivskriminalitet som öppnas upp runt om i Sverige, och stöttas upp genom ett statsbidrag som Arbetsmiljöverket fördelar, på drygt 470 000 kr. 

Arbetsgivare ska också erbjudas utbildning i hur man upptäcker arbetslivskriminalitet.

Har du information om kriminella arbetsgivare? Du kan tipsa Polisen anonymt här.

Du kan också alltid vända dig om du är papperslös till Fackligt center för papperslösa.