Rimab_academy_logo

En språngbräda in i arbetslivet.

Vi startade Rimab Facility Academy då vi såg vårt behov av en välfungerande vikariepool. Vi ville stärka kompetensen inom företaget och se till att all personal vi skickar ut till våra kunder är trygga i sina kunskaper och uppgifter, oavsett om personalen är vikarierande eller en del av den befintliga staben. Med hjälp av Göteborgs Stad drog vi igång Rimab Academy, som även blivit vårt sätt att ta ett socialt ansvar. Med akademin ger vi nämligen fler en möjlighet att ta sig in i arbetslivet.

Genom Arbetsförmedlingen och andra externa konsulter rekryterar vi personer som av olika anledningar stått utanför arbetsmarknaden. På Rimab Facility Academy får kandidaterna utbildning i våra tekniker, metoder och kemin bakom våra miljövänliga produkter. Kandidaterna går bredvid ordinarie personal ute hos kund och provar på alla de tjänster vi erbjuder. Under utbildningen har deltagarna fast anställning hos oss och är en del av vår jourpool. När utbildningen sedan är slutförd får de ett dedikerat kunduppdrag och blir en del av vår ordinarie personalstyrka.

Städning

”Tack vare Rimab Facility Academy har jag gått från ett liv utan jobb och boende till fast anställning, lägenhet  och sambo. Mitt liv har aldrig varit så bra som nu!”

Hassan, lokalvårdare sedan 2017

Akademin ska vara en språngbräda in i arbetslivet för de som tidigare inte fått chansen och en nystart inom ett nytt arbetsområde. En utbildning genom Rimab Facility Academy är något man kan ta stolthet i och är ett effektivt sätt att komma in i eller tillbaka till arbete och anställningsbarhet. Inte minst är ett deltagande i vår akademi en stor merit och en kvalitetsgaranti för eventuella arbetsgivare i framtiden.

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något och Rimab Facility Academy är vårt sätt att bidra till en stärkt social hållbarhet i samhället. Med akademin tar vi vårt ansvar som stor aktör och hjälper till att skapa arbetstillfällen och möjligheter för människor som på olika sätt hamnat vid sidan av arbetsmarknaden. Initiativ likt detta kan göra stor skillnad för både integration och utveckling och vi hoppas att vi kan inspirera fler till att göra samma sak även inom andra branscher.

Med akademin säkerställer vi att vi har tillgänglig och kunnig personal. Det blir en trygghet för dig som kund då du kan lita på att tjänsterna du anlitar oss för fullföljs oavsett hur vår interna personalsituation ser ut. Dessutom kan du vara stolt över att du genom dina kontors- och hushållsnära tjänster är delaktig och gör nytta för samhället i stort.

Kandidaterna startar utbildningen

Blandad praktik/utbildning genomförs

Kandidaterna går bredvid Rimabs befintliga personal ute hos kunderna.

Kandidaterna används för att ersätta ordinarie personal vid frånvaro.

Vid behov av ny personal så får kandidaterna ordinarie fasta scheman.

Nya kandidater rekryteras till akademin

Följ oss på Rimab