HOME

Lokalvård

Hur vårdas ett kontor på rätt sätt?

 

Först och främst handlar det om att använda bra kemikalier som både rengör och skonar miljön. Det gäller också att hålla konstant rent och utföra golvvård med jämna intervaller. Detta för med sig ett renare och fräschare inneklimat, vilket är något som gynnar oss alla. Vi mår bättre, presterar bättre och framförallt förhindras spridning av smitta. Vårdas innemiljön med rätt system, produkter och rätt städmetoder skonas också samtliga ytskikt. Så satsa på rätt städvårdsföretag. Det gör stor skillnad.

Lokalvård offentlig miljö

Skolor, sjukhus och hushållsnära tjänster är bara några exempel på vårt fokus inom den offentliga och privata sektorn. Här skiljer sig behoven avsevärt. Därför är vårt erbjudande också anpassningsbart. Vi prioriterar lokalvård men också mjuka värden.

– Lokalvård
– Klottersanering
– Avfallshantering
– Vaktmästeri
– Hantering av Kaffemaskin

Kontakta oss så berättar vi mer